Missie

Voor Noorderlicht is fotografie een maatschappelijk geïnspireerd medium, dat als venster op de wereld fungeert, en een rol kan spelen in maatschappelijke discussies en processen. Onze beeldverhalen proberen kritisch inzicht te verschaffen in hedendaagse vraagstukken. Vanuit haar engagement en hartstocht voor het medium brengt Noorderlicht een (inter)nationaal publiek in aanraking brengen met mondiale, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk betrokken fotografie. Bovendien wil Noorderlicht de productie van deze fotografie stimuleren.

Noorderlicht is hét Nederlandse aanspreekpunt voor de internationale fotografie. We bestrijken de hele wereld, zijn een innovatief platform voor nieuw talent, en vormen een bindende schakel tussen fotografen, curatoren en media. We werken veel met niet-westerse fotografen, en bieden zo een tegenwicht aan de dominantie van de westerse fotografie in de media. Uiteindelijk hopen we het geforceerde onderscheid dat nu nog tussen fotografie van verschillende continenten heerst te helpen opheffen.

Tegelijk is Noorderlicht stevig geworteld in Noord-Nederland. Hier liggen onze wortels, en met deze regio voelen we ons verwant. Daarom kiest Noorderlicht ervoor blijvend te investeren in het Noordelijk fotografieklimaat. We ijveren voor een evenwichtige en eerlijke spreiding van kunst en cultuur in Nederland, en leveren het bewijs dat internationaal actieve, hoogwaardige kunstinstellingen juist vanuit de regio effectief kunnen opereren.