Is de nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor weergave in uw browser.
NIEUWSBRIEF Datum: 27-06-2017
Bees 'n Trees in Natuurmuseum Fryslân & Deadline open oproep Noorderlicht Fotomanifestatie 2017
Tentoonstelling / 
1 juli
3 september

Bees 'n Trees in Natuurmuseum Fryslân

& Deadline open oproep Noorderlicht Fotomanifestatie 2017


Noorderlicht expositie Bees ’n Trees in Natuurmuseum Fryslân.
(foto: Anne Noble)

De internationale Noorderlicht foto-expositie Plastic: Fossil to Fossil, vanaf april in het Natuurmuseum Fryslân te zien, wordt wegens succes verlengd én uitgebreid met een tweede deel: Bees ’n Trees. Hierin wordt aan de hand van bijen en bomen een verhaal verteld over de effecten van menselijk handelen op de natuurlijke biodiversiteit. Beide exposities zijn te zien tot en met 3 september 2017.

In Bees ‘n Trees wordt gekeken naar wat wij onttrekken aan de natuur. Bij zowel planten als dieren staat het behoud van biodiversiteit onder druk. Door chemische verontreiniging verdwijnt de voedingsbodem voor flora en fauna. Economische exploitatie van het land heeft kaalslag tot gevolg. Een onaangetast ecosysteem is nergens meer te vinden. In de tentoonstelling worden twee specifieke gevallen uitgelicht: bijen en bomen.

Bijen
Drie fotografen geven hun visie op de bedreigingen voor de bijenpopulatie. Nina Kopp (Duitsland) laat in haar foto’s zien wat we allemaal zouden missen als er geen bijen meer waren. Stillevens uit de Gouden Eeuw, een tijdperk van weldaad, worden leeg en uit balans als alle producten waar bijen verantwoordelijk voor zijn weggelaten worden. Daarmee zijn ze een symbool voor een beschadigd ecosysteem. Anne Noble (Nieuw-Zeeland), zelf bijenhoeder, maakte diverse series waarbij honingbijen centraal staan. Haar foto’s zijn een museale herinnering aan een soort die bijna verdwenen is. Emma Powell (Verenigde Staten) laat bezoekers kijken door de ogen van de bij zelf. Door intensieve landbouw, pesticiden en monoculturen is de bijenpopulatie in gevaar.

Bomen
Ook rond het thema bomen is werk te zien van drie fotografen. Pedro David (Brazilië) stelt een probleem aan de orde rond de monocultuur van eucalyptusbomen. Deze snelgroeiende boom is ook een veeleisende, die al het water en voedingsstoffen uit de bodem opeist. Gevolg is dat na de teloorgang van de oorspronkelijke flora nu ook de fauna vertrekt. Wat resteert is een groene woestijn, waarin slechts een enkeling de onderdrukking trotseert. David Ellingsen (Canada) groeide op met de houtkapindustrie. De stronken die achterblijven liggen als schedels in het landschap en dienen als waarschuwing voor de voortdurende kap, overal ter wereld, uit naam van winstbejag. Het werk van Ilkka Halso (Finland) legt de controle van de mens over de natuur bloot. In nette, gemakkelijk te hanteren onderdelen worden bodem, flora en fauna opgeslagen in een warenhuis om als nieuwe ecosystemen in elkaar gezet te worden. Als evacuatie in afwachting van betere tijden of als hapklare absurde handelswaar?

Guardians
Stichting Fotografie Noorderlicht en het Natuurmuseum Fryslân organiseren onder de titel Guardians een aantal tentoonstellingen die gaan over de verhouding van de mens tot de biodiversiteit om ons heen. Terwijl we ons heel direct betrokken voelen bij de natuur, blijken we vaak een achteloze hoeder van diezelfde natuur te zijn.

Bees ’n Trees wordt op zaterdag 1 juli om 16.00 uur geopend in het Natuurmuseum Fryslân met een inleiding van Kees van der Meiden, directeur Stichting Fotografie Noorderlicht. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

meer info

Foto: Emma Powell & Ilkka Halso

OPEN OPROEP NOORDERLICHT FOTOMANIFESTATIE 2017

Deadline 3 juli


Open oproep Noorderlicht Fotomanifestatie 2017

NUCLEUS, de verbeelding van wetenschap
NUCLEUS is de titel van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2017. Deze 24e editie gaat over wetenschap en de verbeelding ervan door fotografen en kunstenaars. De tentoonstellingen staan in het teken van de menselijke drang om de wereld om ons heen te willen begrijpen en beheersen. NUCLEUS ('de kern') gaat over ontdekking en vooruitgang.

NUCLEUS vindt plaats van 22 oktober tot en met 26 november in Groningen.

Inzendingen voor het thema zijn welkom tot 3 juli.

meer info
Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u met ons contact opnemen via: publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief