Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Nieuwsbrief Datum: 24-05-2012
Noorderlicht vecht voor voortbestaan, steun ons!


De Raad voor Cultuur adviseert de regering Noorderlicht geen subsidie meer te verlenen. Dit zou een halvering van het totale budget van Noorderlicht betekenen waardoor we mogelijk onze deuren moeten sluiten.

In deze nieuwsbrief de inhoudelijke reactie van Noorderlicht op het advies, een oproep tot steun en de open brief die directeur Noorderlicht Ton Broekhuis stuurde aan de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer.

Noorderlicht is verbijsterd over de onderbouwing van het negatieve advies van de Raad voor Cultuur ten aanzien van Noorderlicht en meent dat het oordeel van de Raad op verkeerde gronden is genomen. De Raad merkt Noorderlicht primair aan als manifestatie, gaat voorbij aan de ontwikkeling die Noorderlicht de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, onze publicaties, de tentoonstellingen in de eigen galerie en de export daarvan naar binnen- en buitenland, de verstrekte foto-opdrachten en grootschalige eigen producties. De Raad positioneert Noorderlicht als louter documentair en journalistiek, en verraadt daarmee haar gebrek aan kennis van de grensverleggende documentaire én autonome fotografie die Noorderlicht al jaren brengt.

Noorderlicht moet blijven!


Het advies van de Raad voor Cultuur mag negatief zijn, maar we geven ons niet zomaar gewonnen. We blijven vechten voor het voortbestaan van Noorderlicht, allereerst door in beroep te gaan tegen het advies. Steun ons in deze strijd, we kunnen alle hulp gebruiken!

Hoe?

  • Geef een steunbetuiging op onze website.
  • Uit je verontwaardiging op facebook via de Noorderlicht pagina of op de speciale actiepagina Noorderlicht has to stay.
  • Stuur een email naar info@noorderlicht.com en laat weten wat Noorderlicht voor je betekent.
  • Teken het Noorderlicht-moet-blijven-register in de galerie.
  • Deel de actievideo (volgende week online).
Steun ons >>

Doe mee aan onze social media campagne en tweet dat Noorderlicht niet mag verdwijnen! Volg Noorderlicht op twitter via Noorderlicht_NL.

Reactie op advies Raad voor Cultuur

Voldoen aan alle criteria en toch geen subsidie


In het advies BIS 2013-2016 van de Raad voor Cultuur is duidelijk geworden wat de bezuinigingen op kunst en cultuur effectief betekenen voor individuele instellingen en voor het gehele kunstklimaat in Nederland. Voor Noorderlicht zijn de gevolgen niet minder dan desastreus.

Door een negatief advies, dat de facto een halvering van het totale budget inhoudt, wordt Noorderlicht bedreigd met sluiting. Daarmee zal een wereldwijd gelauwerde fotografie-instelling verdwijnen, inclusief alle opgebouwde expertise en netwerken.

Lees volledige reactie >>

"Noorderlicht zet in op het aanwakkeren van maatschappelijk debat en op het uitdagen van een breed publiek. Wij tonen experimentele en vernieuwende fotografie, ingebed in het brede spectrum van de fotografie.
We richten ons bewust op een breed publiek – en hoe hard heeft de politiek niet altijd op publieksbereik gehamerd! – met artistiek hoogwaardige én inhoudelijk prikkelende fotografie.
Noorderlicht is altijd kritisch en zelfkritisch, heeft een grote gedrevenheid en een internationale reputatie waar héél Nederland trots op kan zijn. Dit mag niet teloor gaan."

Open brief aan Joop Daalmeijer

Noorderlicht is onrecht aangedaan


Naar aanleiding van het negatieve advies stuurde Noorderlicht-directeur Ton Broekhuis op 21 mei een open brief aan de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer, waarin hij zijn ongenoegen en verbijstering uitsprak. Deze brief is op 23 mei gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden.

Lees open brief in DvhN >>

"Ik durf te stellen, dat het finale oordeel van de Raad voor Cultuur over Noorderlicht op verkeerde gronden is genomen, ik bedoel: puur inhoudelijk en zeker qua interpretatie van onze kwantitatieve gegevens. Jullie adviseren de wel gehonoreerden meer publiek te genereren en te werken aan hun verdienmodel. Dit traject heeft Noorderlicht reeds gerealiseerd. En ja, dat gaat ten koste van het elitaire & broeierige kunstdebat. Maar wees gerust, vraag het aan een ieder in de fotografiewereld van Nederland: Noorderlicht is -was- leidend in het fotografiedebat in Nederland. Jammer, dat dit de commissieleden is ontgaan. Toegegeven, fotografie is ook net een ander metier.
Ik vind dat Noorderlicht onrecht is aangedaan."

Culturele kaalslag voor Noordelijke regio


In het huidige regeerakkoord, op basis waarvan de opdracht aan de Raad voor Cultuur is gefomuleerd, is het belang van de spreiding der kunstbudgetten over het land expliciet benoemd. Noorderlicht kan niet anders dan constateren dat de Raad zich niet aan de opdracht heeft gehouden voor wat betreft deze spreiding, althans niet ten aanzien van de noordelijke regio. 

Daar waar het Noorden drie jaar geleden nog dertien rijksinstellingen had, blijven er nu slechts vier over: het Noord Nederlands Orkest, het Noord Nederlands Toneel, Tryater en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.

Spreiding der deskundigen >>

Terwijl de politiek heeft gepleit voor de spreiding van de kunsten, ontbreekt het aan een evenredige spreiding van deskundigen in de Raad voor Cultuur zelf. Op onze website staat een overzicht van de herkomst van de leden van de Raad voor Cultuur. Deze lijst is in maart door de provincies Groningen en Friesland en de gemeentes Groningen en Leeuwarden op intiatief van Noorderlicht gepresenteerd aan de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer. Deze cijfers heeft de Provincie Groningen medio april mede namens vier andere provincies aangeboden aan de vaste kamercommissie OCW.

Programma 2012 gaat door


Alle exposities, projecten en de Fotomanifestatie in 2012 gaan gewoon door. De fotomanifestatie Terra Cognita in Museum Belvedere in Oranjewoud zal gaan over de menselijke verhouding tot en de waarde van contact met de natuur.

PROGRAMMA 2012
26/5 - 8/6: Dirk-Jan Visser: OFFSIDE
14/7 - 9/9: Paolo Pellegrin: Dies Irae
2/9 - 7/10: Fotomanifestatie Terra Cognita
15/9 - 21/10: Rob Nypels & Awoiska van der Molen
27/10 - 9/12: Evan Abramson: Last Stand on the Island

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u contact opnemen met Charissa Caron, publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief