Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Nieuwsbrief Datum: 10-10-2012
Oproep voor inzendingen
Noorderlicht Fotomanifestatie 2013

TO HAVE AND HAVE NOT (werktitel)

20ste editie Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie


OPROEP VOOR INZENDINGEN

Kan fotografie de wortels van onze huidige economische en financiële crisis tastbaar maken? Met haar Internationale Fotomanifestatie 2013 hoopt Noorderlicht de politieke, financiële en economische macht van de zogenaamde “1%” bloot te leggen, een macht die ten koste gaat van de resterende “99%”.
We roepen de internationale fotografiegemeenschap op ons te helpen een inspirerende, doorwrochte en doorvoelde tentoonstelling te bouwen rond dit uitdagende thema.

Sinds de crisis in 2008 uitbrak, is de wereld zich scherp bewust geworden van problemen die inherent zijn aan de manier waarop systemen van geld en macht zijn georganiseerd. De zogenaamde 1%, een elite die zich dankzij de deregulering van de afgelopen twintig jaar ongekende speelruimte en toegang tot de politiek heeft verschaft, heeft zich ontwikkeld tot een nieuwe aristocratie; een bovenklasse die leeft volgens eigen regels.

In TO HAVE AND HAVE NOT wil Noorderlicht diep doordringen in het hart van de wereld van de maatschappelijke bovenlaag. De voortdurende economische crisis is de rode draad; we kijken voorbij de slachtoffers en de misstanden en hopen de onderliggende oorzaken bloot te woelen.

Vanuit een fotografisch standpunt is dit een veeleisend onderwerp. Toegang tot de wereld van de 1% is zeer beperkt – zeker vergeleken met die tot groepen slachtoffers, een hoofdonderwerp van documentaire fotografie. Maar belangrijker nog, de essentiële ingrediënten van de financiële en politieke sferen zijn abstract: ideeën en ideologieën, reguleringen of het gebrek daaraan, machtsstructuren, complexe financiële producten, hebzucht. Deze ongrijpbare kwaliteit is een van de redenen dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen – je ziet het pas goed, als het te laat is. Dat verklaart waarom pas in recente jaren de publieke verontwaardiging over de groeiende rijkdom van de 1%, ten koste van de 99%, is toegenomen. Men spreekt zich uit tegen de bonusculturen, reddingsoperaties voor banken en tegen het reduceren van mensen tot statistieken op de jaarbalans, ontwikkelingen die al decennia speelden.

De mate van abstractie brengt een uitdaging met zich mee: hoe leg je de essentie van macht en geld bloot door middel van fotografie? Noorderlicht doet een beroep op de fotografiegemeenschap ons te helpen bij het vinden van interessante manieren om dit thema te visualiseren. Wij staan open voor traditionele documentaire fotografie, maar ook voor de meest radicale en experimentele benadering.

Ga naar noorderlicht.com

In 2013 wordt de 20ste editie van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie gehouden. Deze editie zal bestaan uit meerdere thematische tentoonstellingen, waarvan TO HAVE AND HAVE NOT de eerste is. De overige thema’s worden later dit jaar bekendgemaakt.
----------------------------------------------
Het festival opent op 7 september 2013 in Groningen
----------------------------------------------
Voor gedetailleerde informatie over het inzenden van werk, kijk op www.noorderlicht.com
----------------------------------------------
Deadline voor inzenden: 11 januari 2013
----------------------------------------------
Professionele fotografen, kunstenaars, curatoren en organisaties zijn hierbij van harte uitgenodigd hun werk of projectvoorstellen in te zenden
----------------------------------------------
Door het thema vroeg bekend te maken, hopen wij fotografen en kunstenaars de tijd te geven speciaal voor dit thema nieuw werk te produceren
----------------------------------------------
TO HAVE AND HAVE NOT ontleent zijn titel aan Ernest Hemingways gelijknamige roman, geschreven tijdens de Grote Depressie. Het is een titel met een gelaagde betekenis. Het boek laat zien hoe zelfs deugdelijke mensen door economische krachten en verleidingen moreel bankroet kunnen raken, maar ook met welk gemak sommige mensen afstand kunnen doen van hun ziel. De tentoonstelling wil daarnaast laten zien dat de wereld van 'mensen die hebben' voor een groot deel bevolkt wordt door de 'mensen die niet hebben': diegenen die rechtstreeks een leven van excessen faciliteren. Tegelijk verwijst het ook naar alles wat verloren is gegaan sinds het uitbreken van de crisis.

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kunt u contact opnemen met Charissa Caron, publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief