Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Persbericht Datum: 04-09-2012
Pays / paysage land / landscape

Awoiska van der Molen en Rob Nypels


Van 15 september tot en met 21 oktober toont de Noorderlicht Fotogalerie Pays / paysage land / landscape. Een tentoonstelling over de benaderingen van het  landschap in het werk van Awoiska van der Molen en Rob Nypels, samengesteld door gastcurator Leo Divendal. De Noorderlicht Fotogalerie sluit daarmee aan op het thema van de Friese editie van de Noorderlicht Fotomanifestatie Terra Cognita: de relatie tussen mens en natuur.

In twee ‘vertellingen’, Een zekere wildernis en Het wilde landschap, tast gastcurator Leo Divendal de benaderingswijzen van Awoiska van der Molen en Rob Nypels af. In hun beelden is het landschap een constructie. Deze staat symbool voor het innerlijke gebied waarin een neutraal terrein wordt omgevormd tot een emotioneel landschap.

Het wilde landschap van Rob Nypels wordt getypeerd door het zoeken naar het pure gevoel in kleur en licht, waarin alle componenten zich verhouden in een gecontroleerde spanning tot elkaar. Daarbij worden verwijzingen naar specifieke plekken vermeden. Awoiska van der molen diept in Een zeker wildernis haar vereniging met het landschap uit in de stilte van de nacht. Dit resulteert, in al zijn kaalheid en afgeschraapte essentie, in diep zwarte beelden.

‘In deze samenvoeging presenteer ik hun werk in al zijn ruimtelijkheid en leegte omdat het werk van beiden een contrast vormt in benadering maar ook elkaar onder druk zet, het laat zich lezen als een gedicht. Een zekere wildernis. Het wilde landschap. Gecondenseerd, intensief  samengebracht tot een nog ongezien landschap, gevormd door tegengestelde gelijken, dat is wat hun werk verbindt. Dat kan enkel omdat er een bijzondere verwantschap aan ten grondslag ligt.’             Leo Divendal

informatie

  • Pays / paysage  land / landscape
    Awoiska van der Molen en Rob Nypels
  • 14 september – 21 oktober
  • Noorderlicht Fotogalerie
  • Akerkhof 12, 9711 Groningen
  • Geopend wo – zo, 12 -18 uur
  • Toegang gratis
  • www.noorderlicht.com

Opening vrijdag 14 september om 17.00 uur door gastcurator Leo Divendal, fotograaf en schrijver, in samenwerking met gitarist en fotograaf Jan Voster.
In aanwezigheid van de fotografen.
----

Awoiska van der Molen (Groningen, 1972) studeerde architectuur en fotografie aan Academie Minerva in Groningen en bezocht in 2000 het Hunter College in New York. Daarna haalde ze haar Master aan de St. Joost Akademie in Breda. Van der Molen woont en werkt in Amsterdam.
Zij maakt haar werk veelal in de stilte van de nacht, de zintuigen kunnen dan niet verstoord kunnen worden door de prikkels van de dagelijkse (stedelijke) hectiek. Deze concentratie zet zich voort in de donkere kamer waar ze eigenhandig haar nachtelijke landschappen afdrukt.
www.awoiska.nl

Rob Nypels (Leiden, 1951) deed na een opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag een vervolgstudie aan de Jan van Eijck Academie in Maastricht. Tegenwoordig woont en werkt hij in het Massif Central in de Franse Auvergne waar hij zich voornamelijk richt op het landschap waarin en waarmee hij leeft. De inzet daarbij is het ontwikkelen van een rauwe, onbevangen benaderingswijze die de afstand tot de natuur wil overbruggen. Gevoelsaspecten als dynamiek, energie, desoriëntatie, harmonie en extase staan daarbij centraal.
www.robnypels.com

Leo Divendal (Heemstede, 1947) is fotograaf, schrijver, docent en tentoonstellingsmaker. In zijn fotografie richt hij zich bij voorkeur op het maken van reeksen foto’s die in onderlinge samenhang een verhaal vertellen. Daarbij gaat het hem om de lyriek en poëzie die als een verborgen wereld onder de oppervlakte verscholen ligt. Divendal woont en werkt in Amsterdam.
www.leodivendal.nl

Over de Noorderlicht Fotogalerie

De Noorderlicht Fotogalerie is een permanente expositieruimte voor verhalende, genreoverstijgende fotografie. Via de galerie wil Noorderlicht jong lokaal talent een podium bieden, maar ook eigenzinnige meesters uit binnen- en buitenland bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Bovendien fungeert de galerie als laboratorium voor de jaarlijkse fotomanifestaties. Maar Noorderlicht doet meer. Via publicaties, masterclasses, debatten, lezingen en het verstrekken van foto-opdrachten stimuleert Noorderlicht de ontwikkeling van de (documentaire) fotografie. Geworteld in Noord-Nederland richt Noorderlicht de blik op de wereld, met oog voor maatschappelijke thema's en visuele schoonheid.

Voor informatie, beeldmateriaal en verzoeken tot interviews kan pers contact opnemen met Charissa Caron, publicity@noorderlicht.com, 050 318 22 27

Noorderlicht Fotomanifestatie, Fotogalerie, Projecten, Uitgeverij
info@noorderlicht.com www.noorderlicht.com
T +31 (0) 50 318 2227 F +31 (0) 50 318 2204
Adres: Akerkhof 12, 9711 JB Groningen, NL

Follow Noorderlicht_NL on Twitter Visit our Facebook fan page
A.u.b niet met 'reply' reageren op dit bericht, het is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Voor reacties en vragen kunt u ons bovenstaande algemene adres gebruiken.

Afmelden nieuwsbrief