Foto wandelroute Lauwersmeer

15 noordelijke fotografen

Na de watersnoodramp van 1953 werd er opnieuw gekeken naar de veiligheid van de Nederlandse kustgebieden. Rijkswaterstaat besloot de Lauwerszee af te sluiten. Op 23 mei 1969 zag koningin Juliana erop toe hoe de laatste caissons afgezonken en vastgezet werden. Twee dagen later was de Lauwerszee officieel het Lauwersmeer geworden. Na de afsluiting zijn de hooggelegen zeebodems (die voordien tot het wad behoorden) droog komen te staan. In de eerste jaren zijn grote delen hiervan vrijwel aan hun lot overgelaten, zodat veel natuur ontstond. Langs de oude kustlijn zijn de voormalige kwelders ingericht als landbouwgebied en door de afdamming veranderde het water van zout naar brak en uiteindelijk naar zoet.

NOORDERLICHT & NOORDERBREEDTE
Deze buitententoonstelling is ontstaan uit een samenwerking tussen de Fotosalon van Noorderlicht en tijdschrift Noorderbreedte. De Fotosalon fungeert als huiskamer van de noordelijke fotografie en stimuleert beeldmakers uit de drie noordelijke provincies. Het tijdschrift Noorderbreedte wil inspireren tot een zorgvuldige omgang met de noordelijke leefomgeving. Dat gebeurt met onafhankelijke journalistiek en spannend beeld. Samen vroegen zij de fotografen van de Fotosalon om hun kijk op het Lauwersmeer te geven, een gebied dat voortdurend verandert. Het is onherkenbaar in vergelijking met 50 jaar geleden en wie weet hoe het erover een halve eeuw uit zal zien. De vijftien inzendingen verschenen in het aprilnummer van Noorderbreedte en worden tot eind 2019 als wandelroute gepresenteerd.

FOTOGRAFEN
Pieter Tonnis de Graaf | Sebastiaan Rodenhuis | Sander van der Bij | Kars Tuinder | Sven Sleur | Corine Hörmann | Annemarie van Buuren | David Vroom | Baukje Venema | Jelle van der Zwaag | Caroline Penris | Rick Slagter | René Alberts | Maarten Westmaas & Erik Slot

DANK
Deze tentoonstelling is een samenwerkingsproject met Stichting Noorderbreedte en Staatsbosbeheer, met dank aan de provincie Groningen en het Scholten Kammingafonds. De fotowandeling kreeg een bijdrage van Quick Wins Lauwersmeer. De provincies Groningen, Fryslân en de voormalige gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland steunen daarmee kleinschalige vernieuwende activiteiten in het Lauwersmeergebied op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en sport.

LOCATIE
Parkeerplaats Strandweg
Strandweg
9976 VT Lauwersoog
gratis 

Google Maps